Náš projekt „Kváskový chlieb – zdravý poklad našich predkov“ vybrala Nadácia TESCO medzi 3 najlepšie v regióne

Naše OZ sa so svojím projektom „Kváskový chlieb – zdravý poklad našich predkov“ zapojilo do programu  “Vy rozhodujete, my pomáhame“ Nadácie Tesco. Dňa 20.4.2018 nám z Nadácia TESCO prišla nasledovná odpoveď:

S radosťou Vám oznamujeme, že Váš projekt bol v programe “Vy rozhodujete, my pomáhame“ Nadácie Tesco, zaradený hodnotiacou komisiou medzi tri najlepšie v regióne! Postupuje do druhého kola, v ktorom budú o jeho podpore rozhodovať zákazníci.

Každý zákazník, ktorý od 07.05.2018 do 04.06.2018, nakúpi v ktoromkoľvek obchode spoločnosti Tesco, dostane po zaplatení jeden hlasovací žetón. Žetón vhodí do hlasovacieho boxu A, B alebo C projektu, ktorý chce podporiť. Projekty s najväčším počtom hlasov od zákazníkov získajú v jednotlivých regiónoch podporu vo výške 1300 eur na realizáciu aktivít v priebehu august – december 2018. Projekty umiestnené v hlasovaní zákazníkov na 2. mieste získajú podporu v hodnote 600 eur, projekty umiestnené na 3. mieste 300 eur.

Ak chcete podporiť náš projekt, po nákupe v supermarkete TESCO môžete nášmu projektu vhodiť svoj žetón 🙂 Vopred ďakujeme za vašu podporu! 🙂