Projekt „Včely pre každého“

Začiatkom roku 2020 sme premýšľali nad novým projektom, ktorý by ešte viac priblížil včely k ľuďom. Mnohí ľudia nám počas našich aktivít rozprávali, že aj by včely chceli chovať, ale je to…zložité, drahé, náročné na čas…atď. Preto nám napadla myšlienka priblížiť včely k ľudom tak, že včelie úle budú u nich v záhrade, ale určitý čas sa o ne bude starať náš včelár spoločne s nimi a následne, keď sa títo ľudia rozhodnú si včely nechať a postupne sa od neho naučia starostlivosti, tak im včielky ostanú natrvalo.

Keďže žijeme v Lúčkach, v prvom rade sme si robili prieskum u nás v obci, kto má záujem chovať včely. Stretávame sa s mnohými ľuďmi, rozprávame sa o našich projektoch počas našich aktivít, takže aj týmto spôsobom sme ľudí oslovovali. Náš projekt finančne podporil Nadačný fond KIA v Nadácii Pontis. Ide o zamestnanecký program, projekt za nás predkladal občan Lúčok Radovan Salva, ktorý nám tiež pomáhal pri propagácii projektu zase v okruhu svojich známych a priateľov. Vzhľadom k tomu, že ide o dotačnú schému malých grantov, dotácia pokrýva náklady pre 2 rodiny. Každá rodina dostala bezplatne 2 plne kompletné včelie úle, 2 zdravé včelstvá, základné včelárske náradie, ochranný odev a celosezónne poradenstvo. Z ohlasov ľudí si myslíme, že o takýto typ dotácii by bol určite záujem aj do budúcna, preto ak by bola možnosť, budeme v tomto projekte pokračovať.

Ciele projektu:

1. Osveta v oblasti ochrany a podpory včiel v našej obci a regióne

2. Podpora environmentálneho vzdelávania všetkých zúčastnených v projekte

3. Zvýšenie počtu včelstiev v obci a regióne

4. Podpora zručnosti a zvýšenie vedomostí zúčastnených v oblasti teoretickej a praktickej starostlivosti o včely

5. Zvýšenie úrodnosti polí, záhrad a sadov v obci Lúčky

6. Podpora zdravia obyvateľstva

Projekt „Kvetináče pri potoku, všetky lahodiace oku“

Ešte na jeseň v roku 2019 sme sa rozprávali s p.starostom obce Lúčky o tom, ako by sa dalo skrášliť centrum našej obce. Zhodli sme sa v tom, že potok Teplianka, ktorý preteká našou obcou a sú nad ním v tejto časti mostíky, ktoré sa počas letných folklórnych slávností využívajú na prezentáciu remesiel, by sa mohol skrášliť drevenými kvetináčmi. A tak sme začali hľadať možnosti podpory. Napísali sme viacero žiadostí, projekt nakoniec podporila Nadácia SPP (Zamestnanecký program) a Nadácia TESCO (grantový program Vy rozhodujete, my pomáhame).

Ciele projektu:

  1. Skrášlenie verejného priestoru v centre obce
  2. Zvýšenie množstva zelene
  3. Podpora spolupráce medzi obcou a záujmovými združeniami v obci
  4. Podpora cestovného ruchu v kúpeľnej obci Lúčky

Výsledky projektu:

  1. zakúpené a osadené závesné systémy na kvetináče
  2. osadené drevené kvetináče s ručne maľovaným folklórnym motívom v počte 5 ks
  3. vysadené kvety v nových kvetináčoch