Všetky príspevky artep

Posedenie pod lipami

Dňa 9.8.2021 bolo v našej obci slávnostne uvedené „do obecného života“ Posedenie pod lipami. Ide o dve lavičky a stôl, ktoré spolu majú tvar včelej bunky. Autorom projektu a dizajnu lavičky je náš syn, Filip Mihok, ktorý sa ešte minulý rok rozhodol, že by bolo pekné mať posedenie, kde by sa mohli ako partia mladých stretávať. A tak si podal projekt do Nadácie pre deti Slovenska, ktorá jeho nápad aj finančne podporila, za čo jej ďakujeme. Vďaka patrí aj našej obci Lúčky, ktorá poskytla pozemok na osadenie posedenia. Odborným garantom projektu, čo sa týka výroby posedenia, je Ing. Marcel Mihok z nášho OZ Slnkotvor. Sme veľmi radi, že sú v našej obci šikovní a tvoriví mladí ľudia, ktorí sa zaujímajú o svoje prostredia a sami si ho skrášľujú. Držíme im palce a radi im pri akomkoľvek ďalšom projekte poradíme, pomôžeme.

Za skrášlenie našej obce ďakujeme:

Autor projektu a dizajnu lavičky: Filip Mihok

Autorka a realizátorka malieb na lavičkách a stole: Martina Buzáková,

Partia mladých, ktorí pomáhali pri natieraní, brúsení, kopaní jám, betónovaní: Lukáš Fula, Mariana Kašková, Damián Kováčik, Sofia Salvová, Filip Senko.

Grantový program „Vy rozhodujete, my pomáhame“ Nadácie TESCO

Náš projekt „Včely pre každého“ bol vybraný medzi 3 najlepšie v regióne, a tak postúpil aj do hlasovacej fázy grantového programu „Vy rozhodujete, my pomáhame“ Nadácie TESCO. Ak teda chcete podporiť náš projekt, stačí vhodiť žetón za Váš nákup do príslušnej schránky nášho projektu hneď za pokladnicami. Hlasovacia fáza trvá od 14.6. do 11.7.2021.

Svojim žetónom podporíte projekt, ktorý bezplatne ponúka podporu mladým začínajúcim včelárom vo forme včelích úľov, včelstiev a celoročného poradenstva.

Vopred ďakujeme za Vašu podporu 🙂

Projekt „Včely pre každého“

Začiatkom roku 2020 sme premýšľali nad novým projektom, ktorý by ešte viac priblížil včely k ľuďom. Mnohí ľudia nám počas našich aktivít rozprávali, že aj by včely chceli chovať, ale je to…zložité, drahé, náročné na čas…atď. Preto nám napadla myšlienka priblížiť včely k ľudom tak, že včelie úle budú u nich v záhrade, ale určitý čas sa o ne bude starať náš včelár spoločne s nimi a následne, keď sa títo ľudia rozhodnú si včely nechať a postupne sa od neho naučia starostlivosti, tak im včielky ostanú natrvalo.

Keďže žijeme v Lúčkach, v prvom rade sme si robili prieskum u nás v obci, kto má záujem chovať včely. Stretávame sa s mnohými ľuďmi, rozprávame sa o našich projektoch počas našich aktivít, takže aj týmto spôsobom sme ľudí oslovovali. Náš projekt finančne podporil Nadačný fond KIA v Nadácii Pontis. Ide o zamestnanecký program, projekt za nás predkladal občan Lúčok Radovan Salva, ktorý nám tiež pomáhal pri propagácii projektu zase v okruhu svojich známych a priateľov. Vzhľadom k tomu, že ide o dotačnú schému malých grantov, dotácia pokrýva náklady pre 2 rodiny. Každá rodina dostala bezplatne 2 plne kompletné včelie úle, 2 zdravé včelstvá, základné včelárske náradie, ochranný odev a celosezónne poradenstvo. Z ohlasov ľudí si myslíme, že o takýto typ dotácii by bol určite záujem aj do budúcna, preto ak by bola možnosť, budeme v tomto projekte pokračovať.

Ciele projektu:

1. Osveta v oblasti ochrany a podpory včiel v našej obci a regióne

2. Podpora environmentálneho vzdelávania všetkých zúčastnených v projekte

3. Zvýšenie počtu včelstiev v obci a regióne

4. Podpora zručnosti a zvýšenie vedomostí zúčastnených v oblasti teoretickej a praktickej starostlivosti o včely

5. Zvýšenie úrodnosti polí, záhrad a sadov v obci Lúčky

6. Podpora zdravia obyvateľstva

Projekt „Kvetináče pri potoku, všetky lahodiace oku“

Ešte na jeseň v roku 2019 sme sa rozprávali s p.starostom obce Lúčky o tom, ako by sa dalo skrášliť centrum našej obce. Zhodli sme sa v tom, že potok Teplianka, ktorý preteká našou obcou a sú nad ním v tejto časti mostíky, ktoré sa počas letných folklórnych slávností využívajú na prezentáciu remesiel, by sa mohol skrášliť drevenými kvetináčmi. A tak sme začali hľadať možnosti podpory. Napísali sme viacero žiadostí, projekt nakoniec podporila Nadácia SPP (Zamestnanecký program) a Nadácia TESCO (grantový program Vy rozhodujete, my pomáhame).

Ciele projektu:

  1. Skrášlenie verejného priestoru v centre obce
  2. Zvýšenie množstva zelene
  3. Podpora spolupráce medzi obcou a záujmovými združeniami v obci
  4. Podpora cestovného ruchu v kúpeľnej obci Lúčky

Výsledky projektu:

  1. zakúpené a osadené závesné systémy na kvetináče
  2. osadené drevené kvetináče s ručne maľovaným folklórnym motívom v počte 5 ks
  3. vysadené kvety v nových kvetináčoch

Náš projekt „Kváskový chlieb – zdravý poklad našich predkov“ vybrala Nadácia TESCO medzi 3 najlepšie v regióne

Naše OZ sa so svojím projektom „Kváskový chlieb – zdravý poklad našich predkov“ zapojilo do programu  “Vy rozhodujete, my pomáhame“ Nadácie Tesco. Dňa 20.4.2018 nám z Nadácia TESCO prišla nasledovná odpoveď:

S radosťou Vám oznamujeme, že Váš projekt bol v programe “Vy rozhodujete, my pomáhame“ Nadácie Tesco, zaradený hodnotiacou komisiou medzi tri najlepšie v regióne! Postupuje do druhého kola, v ktorom budú o jeho podpore rozhodovať zákazníci.

Každý zákazník, ktorý od 07.05.2018 do 04.06.2018, nakúpi v ktoromkoľvek obchode spoločnosti Tesco, dostane po zaplatení jeden hlasovací žetón. Žetón vhodí do hlasovacieho boxu A, B alebo C projektu, ktorý chce podporiť. Projekty s najväčším počtom hlasov od zákazníkov získajú v jednotlivých regiónoch podporu vo výške 1300 eur na realizáciu aktivít v priebehu august – december 2018. Projekty umiestnené v hlasovaní zákazníkov na 2. mieste získajú podporu v hodnote 600 eur, projekty umiestnené na 3. mieste 300 eur.

Ak chcete podporiť náš projekt, po nákupe v supermarkete TESCO môžete nášmu projektu vhodiť svoj žetón 🙂 Vopred ďakujeme za vašu podporu! 🙂