Kultúrne podujatia

Naše Občianske združenie SLNKOTVOR sa okrem realizácie rôznych projektov zameriava aj na prezentáciu týchto projektov širokej verejnosti, a to cez kultúrne podujatia. Kultúrne podujatia štandardne organizujeme v kinosále Liečebného hotela Choč v Kúpeľoch Lúčky a prezentáciu našich výsledkov prelíname s kultúrnym programom. Ako hostí si pozývame našich domácich umelcov – Dedinskú folklórnu skupinu Lúčan, Cirkevný spevokol pri Kostole Povýšenia sv. Kríža v Lúčkach, oslovujeme vždy aj žiakov Základnej školy v Lúčkach a deti Materskej školy v Lúčkach.