2010

V novembri 2010 sme v kinosále Liečebného hotela Choč organizovali kultúrne podujatie s názvom „Choč pre nás a my pre neho“, ktoré prezentovalo výsledky rovnomenného projektu (viď časť Projekty). Podujatia sa zúčastnilo cca 300 divákov a účinkovali tam nasledovné subjekty:

-Cirkevný spevokol pri Kostole Povýšenia sv. Kríža v Lúčkach

-Dedinská folklórna skupina Lúčan

-Deti z MŠ Lúčky a žiaci zo ZŠ Lúčky

-pozvaný hosť: doc. Ing. Miroslav SANIGA, CSc.

Cirkevný spevokol pri Kostole Povýšenia sv. Kríža v Lúčkach
Cirkevný spevokol pri Kostole Povýšenia sv. Kríža v Lúčkach
Krásny program týkajúci sa oslavy ochrancu našej dediny - Choča si pripravili malí aj veľkí
Krásny program týkajúci sa oslavy ochrancu našej dediny – Choča si pripravili malí aj veľkí
Známy milovník prírody doc. Saniga pútavo rozprával o zážitkoch pri potulkách lesom a doniesol aj svoje knižky, ktoré si diváci po skončení programu mohli odniesť domov
Známy milovník prírody doc. Saniga pútavo rozprával o zážitkoch pri potulkách lesom a doniesol aj svoje knižky, ktoré si diváci po skončení programu mohli odniesť domov
Záverečná pieseň venovaná oslave Choča a prírody ako takej
Záverečná pieseň venovaná oslave Choča a prírody ako takej
Kinosála praskala vo švíkoch a nás veľmi tešilo, že tematika prírody a nášho krásneho Choča je stále aktuálna
Kinosála praskala vo švíkoch a nás veľmi tešilo, že tematika prírody a nášho krásneho Choča je stále aktuálna