2013

Po skončení projektu „Náučný chodník sv. Cyrila a Metoda“ (viď časť Projekty) sme opäť v novembri zorganizovali kultúrne podujatie v kinosále Liečebného hotela Choč. Okrem subjektov, ktoré sme oslovili predtým (Cirkevný spevokol z Lúčok, Ľudová hudba Dedinskej folklórnej skupiny Lúčan, deti z MŠ a žiaci zo ZŠ Lúčky), sme tentoraz (vzhľadom k téme projektu) pozvali ako čestného hosťa a zároveň účinkujúceho (mal v rámci podujatia príhovor) aj vtedajšieho pána rektora Katolíckej univerzity v Ružomberku profesora Tadeusza Zasepu, PhD.