Náučné divadlo o živote včiel na DVD

Dňa 10.11.2019 sme v kinosále Kúpeľného hotela CHOČ zorganizovali natáčanie nášho divadelného predstavenia (ZA)CHRÁŇME VČELY. Financie na natáčanie sme získali z VÚC Žilina na základe schváleného projektu „Zážitkové včelie exkurzie a náučné divadlo o včelách“, za čo ďakujeme. DVD je vhodnou didaktickou pomôckou pri výučbe prírodopisu (biológie) na základných školách.

V prípade záujmu o kúpu DVD s náučným divadlom o živote včiel, prosím, kontaktujte naše OZ Slnkotvor alebo Turisticko-informačné centrum obce Lúčky.