Naše projekty

Hoci naše občianske združenie vzniklo v r. 2015, naša skupina dobrovoľníkov žijúcich v obci Lúčky je známa svojimi aktivitami už od r. 2007/2008. Vzhľadom k potrebe zastrešenia našich aktivít sme sa rozhodli založiť si v roku 2015 občianske združenie s názvom SLNKOTVOR, zamerané predovšetkým na environmentálne aktivity a výchovu širokej verejnosti k zodpovednému prístupu k našej prírode. V spolupráci s Obcou Lúčky, Kúpeľmi Lúčky a.s., Základnou školou a Materskou školou v Lúčkach sme za túto dobu zrealizovali viac ako 20 projektov, tu Vám predstavujeme tie najdôležitejšie: