Naše projekty

Hoci naše občianske združenie vzniklo len nedávno, naša skupina dobrovoľníkov žijúcich v obci Lúčky je známa svojimi aktivitami už 10 rokov. Vzhľadom k potrebe zastrešenia našich aktivít sme sa rozhodli založiť si v roku 2015 občianske združenie s názvom SLNKOTVOR, zamerané predovšetkým na environmentálne aktivity a výchovu širokej verejnosti k zodpovednému prístupu k našej prírode. V spolupráci s Obcou Lúčky, Kúpeľmi Lúčky a.s., Základnou školou a Materskou školou v Lúčkach sme za 10 rokov zrealizovali nasledovné projekty, ktoré vám chceme predstaviť.