Projekt „Malé školské arborétum“

Projekt „Malé školské arborétum“ sa realizoval v roku 2010: vysadenie pôvodných druhov drevín v revitalizovanej školskej záhrade Základnej školy v Lúčkach, dokončenie parkových úprav. Projekt podporila Nadácia SPP a Obec Lúčky.