Projekt „Medová záhrada“

Projekt „Medová záhrada“ sme začali v roku 2014 a trvá až dodnes. Je to zároveň prvý projekt, ktorý už je pod hlavičkou Občianskeho združenia SLNKOTVOR.  Zámerom projektu je osveta v oblasti včelárstva, poskytnúť širokej verejnosti informácie o živote včiel a ich dôležitosti, prečo a ako ich chrániť.  Organizovať besedy a prednášky, ako aj zážitkové včelie exkurzie v našej včelnici. Na to, aby mohli byť zorganizované všetky vyššie spomínané aktivity, najprv sme potrebovali vytvoriť základňu v podobe včelieho náučného chodníka, včelína, včeltánkov…a hlavne v záhrade začať chovať včely a pripraviť pre ne pastvu v podobe bylín, kríkov a stromov.

V rámci projektu sa časť obecného pozemku (nachádzajúci sa v blízkosti ZŠ Lúčky a zároveň Kúpeľov Lúčky, a.s.) premenila na priestor určený na permakultúrne pestovanie zeleniny, výsadbu medonosných rastlín a drevín a osadenie včelích úľov. Máme tu vybudované 2 vyvýšené záhony, v ktorých pestujeme zeleninu permakultúrnym spôsobom. Dažďovú vodu zachytávame pomocou zbernej nádrže a tiež tu máme vybudovaný jednoduchý kompostér. V blízkosti včelích úľov sú vysadené stromy, kry a byliny, ktoré tu už boli predtým, a niektoré sa vysadili neskôr, postupne sa však ich počet zvyšuje.

V rámci projektu bol vytvorený aj krátky (cca 100 metrov dlhý) náučný včelí chodník s 8 náučnými panelmi. Tento chodník vedie popri asfaltovej cestičke, spájajúcej areál kúpeľov s areálom Národnej prírodnej pamiatky Lúčanský vodopád, ktorý je našim najväčším prírodným skvostom. Ide teda o veľmi frekventovanú oblasť. Chodník na 4 paneloch ponúka návštevníkom informácie o živote včiel, o stavbe ich tela, o včelích produktoch, ako aj o zaujímavostiach z ich života. Dva panely sú venované ďalšiemu dôležitému opeľovačovi, ktorý zastupuje včelu vtedy keď je chladno a tiež na tých kvietkoch, ktoré sú pre jej cuciak príliš hlboké – a to je čmeliak. Jeden panel je venovaný dôležitosti hmyzích domčekov a posledný medonosným rastlinám, kríkom a stromom.

Tri roky pôsobil pri ZŠ Lúčky aj včelársky krúžok, ktorý viedol člen nášho OZ Ing. Marcel Mihok.

V roku 2017 sme začali nacvičovať Náučné divadlo o včelách, ktoré malo svoju premiéru na jeseň 2017 v kinosále Kúpeľného hotela Choč. Na každom jednom predstavení sa zúčastnilo cca 250 divákov – malých detičiek aj veľkých dospelákov. V organizovaní divadla sme pokračovali 2 roky, za ten čas našich 12 hercov (6 detí a 6 dospelých) zvládlo odohrať predstavenia pre cca 1200 divákov. Boli sme pozvaní odohrať divadlo aj do Múzea liptovskej dediny v Pribyline, v rámci celoslovenského podujatia „Včelárska nedeľa“. Nakoľko záujem škôl o odohratie nášho divadla bol veľký, rozhodli sme sa nahrať naše divadlo na DVD, nakoľko nebolo v našich silách zvládnuť tento záujem a chodiť hrávať na každú školu, ktorá nás pozve (dovolenky hercov, vymeškávanie detí v škole). Aktuálne teda ponúkame náučné divadlo na USB kľúči ako didaktickú pomôcku pre materské a základné školy.

V roku 2018 bol v rámci projektu postavený včelín, ktorý zároveň slúži ako ekoučebňa – v prípade nepriaznivého počasia sa tu organizujú besedy a prednášky o včelách. Na posedenie v záhrade sa využívajú včeltánky v tvare včelej bunky, ktoré slúžia na organizovanie tvorivých dielní alebo len tak na relax pri ochutnávkach našich medov 🙂

Prvé zážitkové exkurzie ku včelám sme začali organizovať v r. 2018, najprv pre širokú verejnosť, následne aj pre základné a materské školy. Aktuálne sa venujeme prioritne deťom, želáme si, aby si hlavne naša mladá generácia našla vzťah k týmto opeľovačom, bez ktorých by bola naša strava veľmi veľmi ochudobnená. V mesiacoch máj-jún chodia materské a základné školy do našej včelnice, aby sa najprv zoznámili s teoretickými informáciami na včelom náučnom chodníku, potom sa naučili z čoho sa skladá včelí úľ, aké sú základné včelárske náradia, následne sa obliekli do včelárskeho obleku a stali sa na chvíľu ozajstnými včelármi, ktorí idú pracovať priamo do včelnice – tu pod dozorom nášho včelára objavujú kto žije v úli, ako vyzerá vajíčko, larvička, mladá včielka, trúd a niekedy uvidia aj kráľovnú (ak majú šťastie). Môžu si chytiť trúda, pohladkať včely…a zažiť mnoho iných nezvyčajných vecí, o ktorých sa im ani nesnívalo. A nakoniec, aby mohli našu medovú záhradu pochopiť naozaj všetkými zmyslami, príde na rad aj ochutnávka našich medov s domácim kváskovým chlebíkom. Takto sa u nás vo včelnici ročne vystrieda cca 300 detí z celého okresu Ružomberok, ale aj z iných regiónov.

Nakoľko mnohé školy sa ku nám do včelnice nedostanú (z rôznych dôvodov), ponúkli sme školám v r. 2021 novú možnosť -že my prídeme ku nim urobiť prednášku, aj tvorivé dielne. Je nám jasné, že exkurzii sa to určite nevyrovná, avšak snažíme sa prednášky robiť interaktívne, s čo možno najväčším množstvom pomôcok tak, aby sme deťom priniesli aspoň kúsok našej záhrady do ich školy. Takto počas zimných mesiacov navštívime cca 600-700 detí.

Projekt podporila Nadácia SPP, Mondi SCP, Nadácia Orange, Nadácia Volkswagen, Zelený vzdelávací fond (SAŽP, MŽP, Envirofond), Nadácia Poštovej banky, Nadácia EPH, Nadácia KIA Motors, Nadácia TESCO, ŽIlinský samosprávny kraj, Obec Lúčky, Kúpele Lúčky. A tiež všetci naši podporovatelia v podobe 2% z daní. Všetkým darcom veľmi pekne ďakujeme.

Teoretická príprava včelárskeho krúžku
Teoretická príprava včelárskeho krúžku

Pred vstupom ku včielkam sa všetci pekne oblečieme
Pred vstupom ku včielkam sa všetci pekne oblečieme
Blížime sa ku školským včielkam
Blížime sa ku školským včielkam
Naši žiacki kozmonauti pri školských včielkach
Naši žiacki kozmonauti pri školských včielkach
A už sme vošli do úľa
A už sme vošli do úľa
Čo vidíme vo včelom pláste
Čo vidíme vo včelom pláste?
Rukavice dolu a pohladkajme si včielky )
Rukavice dolu a pohladkajme si včielky 🙂
Takto sa hladkajú včely
Takto sa hladkajú včely
panel_stavba_tela
Náučný panel o stavbe tela včely
panel_vcelie_produkty
Náš včelí náučný chodník pri školskej záhrade