Projekt „Minigeopark Lúčky“

Projekt „Minigeopark Lúčky“ sa realizoval v roku 2009: revitalizácia školskej záhrady pri Základnej škole v Lúčkach – vybudovanie krátkeho náučného chodníka, osadenie ukážok hornín nachádzajúcich sa v Lúčkach a ich blízkom okolí (s popisom a určením veku hornín), osadenie drevených lavičiek. Pri výbere hornín, ich identifikácii a vytvorení textov na tabuľkách nám pomáhala RNDr. Monika Orvošová zo Slovenského múzea ochrany prírody a jaskyniarstva v Liptovskom Mikuláši.

Projekt podporila Nadácia SPP a Obec Lúčky.

 

vapence_luka_dolina_lucky
Takéto zaujímavé vápence sme si priviezli z Lúčanskej doliny
dolomit pri hrisku_dolina_lucky
Dolomitový lom pri futbalovom ihrisku na začiatku Lúčanskej doliny