Projekt „Náučný chodník sv. Cyrila a Metoda“

Projekt „Náučný chodník sv. Cyrila a Metoda“ sa vykonával v rokoch 2012 a 2013: revitalizácia 2 km kúpeľného chodníka z obce Lúčky do obce Kalameny (cez vrch Plieška) a jeho premena na náučný chodník – osadenie 3 ks náučných panelov a 6 ks nových lavičiek, oprava starých lavičiek, vyčistenie chodníka a jeho spriechodnenie, vybudovanie protieróznych opatrení…Projekt podporilo Centrum pre filantropiu so spoločnosťou Baumit v programe „Tu sa nám páči, tu chceme žiť“, Nadácia SPP, Nadácia Orange cez program „Šanca pre váš región“, Mondi SCP a sponzori.

Najprv sme chodník niekoľko brigád len čistili a odstraňovali zátarasy z náletových drevín a krov
Najprv sme chodník niekoľko brigád len čistili a odstraňovali zátarasy z náletových drevín a krov
lavicky_stare_silvo
Staré lavičky sa odstránili a vymenili za nové, tie, čo sa dali opraviť, sa zrenovovali
Osadenie 6 ks nových lavičiek - táto je s výhľadom na panorámu Nízkych Tatier

Osadenie 6 ks nových lavičiek – táto je s výhľadom na panorámu Nízkych Tatier

Aspoň že nám pomohla trochu technika - dovoz lavičiek, betónu a vody

Pomohli nám opäť hlavne turisti a členovia Dedinskej folklórnej skupiny Lúčan
Pomohli nám opäť hlavne turisti a členovia Dedinskej folklórnej skupiny Lúčan
Naša partia
Naša partia
Budovanie protieróznych opatretní pri vstupe na chodník
Budovanie protieróznych opatretní pri vstupe na chodník
Bezpečnostné zábradlie pri starom opustenom komíne
Bezpečnostné zábradlie pri starom opustenom komíne
Už sem môžu prísť aj rodiny s kočíkmi a ľudia na vozíčkoch
Už sem môžu prísť aj rodiny s kočíkmi a ľudia na vozíčkoch
Zábradlie pri starom komíne
Zábradlie pri starom komíne
A už nesieme aj náučné panely - na 2 km chodníku sú 3 panely
A už nesieme aj náučné panely – na 2 km chodníku sú 3 panely
Panely rozprávajú o starých Slovanoch, sv. Cyrilovi a Metodovi
Panely rozprávajú o starých Slovanoch, sv. Cyrilovi a Metodovi
Panel pri lavičkách s nádherným výhľadom
Panel pri lavičkách s nádherným výhľadom na Nízke Tatry