Projekt „Včely pre každého“

Zámerom nášho projektu „Včely pre každého“ je ochrana včiel a podpora ich rozvoja, zvýšenie počtu včelstiev v našej obci Lúčky a jej blízkom okolí. Naše OZ Slnkotvor robí osvetu v oblasti včelárenia už viac ako 8 rokov. Premýšľali sme ako priblížiť včely ešte viac k súčasnému človeku? Mnoho ľudí by včely aj chcelo, pretože si uvedomujú ich obrovský význam, avšak nemajú na túto činnosť čas, chuť, vlohy…je mnoho faktorov. Preto sme sa rozhodli v tomto projekte osloviť viacero domácností/rodín v našej obci Lúčky a okolí (okres Ružomberok), či majú záujem o to, aby sa v ich záhradách a sadoch osadili včelie úle. Aby to malo pre záhradu praktický význam, je potrebné tam mať aspoň 2 úle, o ktoré by sa účastníci projektu začali pod dozorom odborníka – včelára starať.

V roku 2020 sme pilotne tento projekt začali s 2 účastníkmi, ktorí sa starali o 4 včelie rodinky. V rámci sezóny prešli s našim včelárom všetky potrebné úkony = praktickú starostlivosť o včely, ako aj ukážky ako si napríklad spraviť rámiky, atď. Účastníkom sa projekt veľmi páčil, o včielky sa vzorne starali počas celého roku a starajú sa dodnes. Preto sme začali v r. 2021 zháňať financie na pokračovanie tohto projektu a už máme prihlásených 6 účastníkov, pričom ďalších minimálne 7 máme náhradníkov, ktorí by chceli s nami v projekte byť. Tešíme sa z ochoty účastníkov starať sa o včely a neustále študovať, lebo to je údeľ včelára – neustále samoštúdium a praktické pozorovania včiel vo včelnici. Finančnú podporu nám v roku 2021 poskytli: 365.nadácia v rámci programu „Nápad pre 3 generácie“, Nadácia Volkswagen Slovakia a Nadácia SPP. Všetkým sponzorom srdečne ďakujeme, bez nich by sme projekt neuskutočnili.
Veríme, že tento náš projekt bude mať ďalšie pokračovanie s cieľom
zvýšiť počet včelstiev v našej obci a okrese, tým aj úrodnosť našich polí, záhrad a sadov, a v neposlednej rade podporiť zdravie nás všetkých.